Yttergrunds fyr byggdes för att belysa en mörk farled i Bottenhavet 

I slutet av 1800-talet var mellersta Bottenhavet ett av de mörkaste områdena i hela Bottniska viken. Mellan fyrarna Säbbskär och Sälgrund fanns en drygt 90 kilometer lång obelyst farled.


År 1880 beslöt man till sist bygga en fyr på Södra Yttergrund, nära Kristinestad. På skäret fanns redan en gammal lotsstation med byggnader.

Bygget fördröjdes med över tio år, vilket var orsaken till flera grundstötningar i närheten. Några fartyg lyckades ta sig vidare men resten sjönk och blev liggande som vrak.

Den moderna järnfyren tänds

Helsingforsföretaget Maskin & Brobyggnads Ab tog sig an projektet att bygga en ny järnfyr 1890. Delarna monterades bit för bit på gården av verkstaden och när den blev färdig, togs den i delar och transporterades till Yttergrund där de monterades upp på en stor stenfot och stålstomme. En modern lysanordning beställdes från Frankrike.

Fyrens delar under byggnad på gården av Maskin & Brobyggnads Ab:s verkstad i Sörnäs 1891.

Fyrljuset tändes den 18.9 1892 och hade en lysvidd på 14 sjömil. Före Bengtskärs fyr byggdes var Yttergrund med sina 41 meter den högsta i Norden. Ljushöjden är 43,6 meter.

Ritningarna till Yttergrunds fyrtorn visades på Världsutställningen i Paris 1900 och på den internationella industriutställningen i S:t Petersburg 1908.

Livet på Yttergrund

Innan fyren byggdes var Yttergrund befolkat av lotsar. När fyren blev färdig anställdes en fyrmästare och tre fyrvaktare som på 1890-talet fick egna bostäder i närheten. Husen omgavs av små trädgårdstäppor och de anställda och deras familjer kunde också hålla husdjur vilket inte var möjligt på kargare fyröar.

Den nya fyren på Yttergrund 1892.

När lotsstationen lades ner på 1920-talet minskade befolkningen på Yttergrund och då fyren blev gasdriven 1931 indrogs två av fyrvaktartjänsterna. Efter automatiseringen 1963 försvann de sista tjänsterna och aktiviteten på ön avtog helt.

Idag är fyrens omgivning öde, men byggnaderna hyrs ut till olika föreningar. Fyren fungerar alltjämt och assisterar sjöfarare ända till 16,5 sjömil ifrån ön. Idag är Yttergrund Finlands tredje högsta fyr, efter Bengtskär och Sveaborgs fyr.

Yttergrunds fyr.

Hur och varför skyddas Yttergrunds fyr?

Yttergrunds fyr är en unik byggnad. Den är en av våra bäst bevarade historiska fyrar, både till sin exteriör, interiör och teknik. Värdet ökas ytterligare av den välbevarade gården.

Yttergrund är en av Kvarkens fyr- och lotsöar som museiverket definierar som byggda kulturmiljöer av riksintresse. Ön omges av Sideby skärgårds naturskyddsområde. 

Läs mer på Museiverkets sidor.

Besök

Från Sideby på fastlandet är det bara en kort båtresa ut till fyren. Det finns möjlighet att hyra båt och Yttergrund har en utfärdshamn. 

Museiverkets kartatjänsten

N: 6885033, Ö: 201248 (ETRS-TM35FIN)