Enskärs fyr – symbol för det mäktiga kejsardömet

När Finland 1809 blev en autonom del av det ryska riket behövdes en ny fyr i Gustavs i Nystads yttre skärgård.


Den österbottniska sjöfarten måste styras in på en ny rutt för att inte vara tvungen att segla genom svenska skärgården och betala lotsavgifter åt svenskarna. Fyren byggdes på skäret Enskär (på finska Isokari) som använts för lotsning ända sedan slutet av 1700-talet.

Fyren ritades av lotsmajor Gustaf Brodd, med inspiration av fyren Tolbuhin utanför Kronstadt. Fyren på Enskär stod färdig 1833 och var den tredje och dittills högsta fyr som byggts i Finland. Fyren sågs som en symbol för Rysslands styrka och makt. 

Fyrljuset tändes först 1838, när man äntligen slutfört de mätningar och utmärkningar som den nya farleden krävde.

Enskär by i 1891.

Fyrvaktare av en händelse

När fyrens skapare Gustaf Brodd var på besök i Helsingfors tog han sig hem medhästdroska. Kusken var en rask ung man på 26 år som hette Ernst Timén. Brodd blev uppenbarligen imponerad av den unge, pratsamma mannen och erbjöd honom tjänsten som fyrvaktare på Isokari.  

Timén blev kanske lite överraskad eftersom han inte hade erfarenhet av varken fyrar eller av sjöfart, men trots det tog han emot erbjudandet. Han flyttade till Enskär och fann sig väl tillrätta.

Fyrvaktarna bodde i den lilla byn under fyren, tillsammans med lotsarna. Efter några år befordrades Timén till fyrmästare och det ämbetet gick vidare i hans släkt i fem generationer, från 1830-talet ända tills fyren automatiserades 1990.

Tre kvinnor framför gamla lotsstationen på Enskär i början av 1900-talet.

Enskär som turistmål

Enskär är ett populärt och omtyckt turistmål. Fyren är nästan 200 år gammal, men fortfarande i funktion och guidade turer ordnas till ön. Lots- och fyrvaktarbyn är nära sitt ursprungliga skick och visar hur skärgårdssamhället förändrats.

Lotsstugan från 1858 är en av de bäst bevarade lotsbyggnaderna i hela skärgården. Vissa av de andra byggnaderna är moderniserade och en del av fyrpersonalens bostäder används nu för inkvartering av turister.

Under 1900-talet fanns det också en militärbas på Enskär. Av den återstår bland annat  en kanon, en skyddsgrotta och grunden av kasernbyggnaden. Under kriget var man nära att spränga fyren för att den inte skulle fungera som ett synligt landmärke och styra in fiendens bombplan till städerna i närheten. I fyrens nedre vägg kan man fortfarande se några igenmurade öppningar som man redan  hann fylla med sprängämne. Lyckligtvis övergavs sprängningsplanen i sista stund.

Förutom historiska byggnader erbjuder ön gamla hällristningar och sjömärken. Du kan också bekanta dig med  många olika naturtyper, från strandens rundhällar till lundar och kärr i mitten av ön. Från naturstigarna som korsar ön kan du se många olika djur.

Till Enskär kan man komma på naturexkursion eller sälsafari. Här ordnas också så kallade herdeveckor då besökarna kan själva prova på livet som fåraherde. 

Läs mera på Enskärs egna sidor!

Landskap på Enskär.

Hur och varför skyddas Enskär?

Enskär är ett ytterst värdefullt turistmål som visar besökaren hur man levde i Bottenhavets skärgård under gångna tider. Museiverket definierar ön som en byggd kulturmiljö av riksintresse. En del av Enskär ingår dessutom i Bottenhavets nationalpark. Läs mera om skyddet av Enskär (på finska).

Dagsturer till ön organiseras från Gustavs och Nystad under sommaren och det är också tillåtet att lägga till vid öns brygga. 

Läs mera på Enskärs egna sidor!

Museiverkets kartatjänsten

N: 6746317, Ö: 173549 (ETRS-TM35FIN)