Ruinerna efter Bomarsunds fästning – ett stort och lättillgängligt fornminnesområde

Efter krigsslutet 1809, hörde Åland tillsammans med Fastlandsfinland till Ryssland. Hos den ryska militärledningen uppstod snart tanken på att göra Åland till en starkt befäst gräns mot väst.


I Bomarsunds fästning fanns bland annat kyrkor, bagerier och fängelser

Planeringen av Bomarsunds fästning började 1812, men byggprojektet, som är Ålands största någonsin, inleddes först år 1830.

I Bomarsunds huvudbyggnad fanns plats för 2 500 man. I fästningen fanns allt från kyrkor, bagerier, fängelser och brunnar till toaletter.

Invid Bomarsund uppstod samhället Skarpans

Bredvid Bomarsunds fästning uppstod ett stadsliknande samhälle, Skarpans. Där fanns både militära och civila hushåll. Skarpans blev centrum för både handeln och administration på Åland.

 Bron från Bomarsund till Prästö.
En bro i det vackra området kring Bomarsund.

Fästningen blev aldrig färdig, och den totalförstördes vid beskjutning år 1854
Byggarbetet på fästningen pågick under en lång tid, men fästningen hann aldrig bli färdig. År 1854 anföll en brittisk-fransk styrka fästningen, som föll efter bara några dagars eldgivning.

Efter Krimkrigets slut år 1856 blev Åland demilitariserat. Därefter byggdes Bomarsunds fästningen aldrig upp igen.

 På bilden Bomarsunds ruiner med hav och ängslandskap.
Bomarsunds fästning var på sin tid det mest storslagna byggverket på Åland.

I dag är Bomarsunds fästning ett fornminnesområde

Numera är området ett fornminnesområde som är lätt för besökarna att nå. Området är stort – hela 870 hektar.

Läs mer om Bomarsund med omnejd

Bomarsund 
Ålands museer 
Kastelholm