Sälskär är Östersjöns vackraste fyr

Sälskär ligger nordväst om fasta Åland i Ålands skärgård. Som namnet antyder har Sälskär i tiderna varit en viktig bas för säljakt.


Fyren byggdes 1868 i tegel och ljuset tändes samma år. Fyren är 39 meter hög med en bas på 6 meter i diameter. Det lilla jourrummet ligger på planet direkt under lyktan. Trappan med 164 steg går ända upp till lyktan. Den ståtliga vitkalkade fyren är Ålands äldsta havsfyr och den har även kallats för Östersjöns vackraste fyr.   

Under tiden när fyren var bemannad bodde fyrvaktarna och deras familjer på Sälskär. Man livnärde sig på djurhållning, fiske och jakt. År 1949 automatiserades fyren och den sista fyrvaktaren lämnade ön. Idag drivs Sälskärs fyr med solenergi.

 Sälskärs vita, 39 meter höga fyr från landsidan.
Sälskär - "Östersjöns vackraste fyr".

Populärt utflyktsmål under sommaren

Under sommaren är Sälskär ett populärt utflyktsmål för småbåtstrafik. Utom fyren finns här en gammal ladugård där man kan sitta och beundra fyren. Sommartid ordnas guidade turer till Sälskär från Hällö brygga i Geta. En vandringsled försedd med infotavlor går över öns karga klippor.

Föreningen Sälskärs vänner r.f arbetar för att bevara fyren.

Klippor, ljunghedar och omväxlande natur

Utom klippor och ljunghedar erbjuder Sälskär också många andra typer av natur. Här finns till exempel ett stort vattenfyllt hällkar med våtmarksväxtlighet och steniga fält med flyttblock av varierande karaktär som övergår till klapperstenstränder. På den tidigare kala ön växer numera även björk- och albestånd.

På den intilliggande ön som heter Norra Sälskär och hör till Äppelö bys vattenområde finns en stor tordmulekoloni. Här häckar också många andra sjöfågelarter. 

 Tordmularna flyger ut till havs.
Den stora tordmulekolonin på Norra Sälskär.

Förutom fåglarna finns på ön även ett minnesmärke över den svenska barken Fågeln Phoenix förlisning år 1742 när den var på väg hem efter det ryska kriget i Finland. Alla ombord dog och kvarlevorna finns begravda här. 

Läs mera om Sälskär och dess fyr

Besök med egen båt eller guidad exkursion. Det går att besöka Sälskär med egen båt, men man kan också delta i en guidad exkursion till ön.  

Visit Åland: Fyrar
Visit Åland: En tur till fyra fyrar