Skärgårdscentrum Korpoström

Korpoström är ett mångsidigt skärgårdscentrum i Korpo i Pargas (60°06,6', 21°36'). Centret invigdes 2004. Skärgårdscentret fungerar också som Åbo Akademis fältstation i Skärgårdshavet.


I Korpoström ordnas vetenskaps- och konstutställningar, seminarier om skärgårdsfrågor, föreläsningsserier och temadagar. Forskningsstationen deltar i och hör till flera nordiska och europeiska forskningsprojekt och är en del av konsortiet FINMARI. Åbo Akademins akvarier och mesokosmos-utrymmen hör till MESOCOSM-nätverket.

Forskningsverksamheten på fältstationen koncentrerar sig på experimentell marinekologi. Vid sidan av dykningar deltar forskarna i inventeringar av Östersjöns havs- och kustnatur.

Tyngdpunkten ligger på utbredningen och funktionen i litorala zonens växt- och djursamhällen, sedimentens biogeokemi och funktionell biodiversitetsforskning (växelverkan mellan rov- och bytesdjur, fiskarnas beteende-ekologi, herbivori mm.).

Stationen fungerar också som bas för den terrestriska forskningen i skärgården. Stationen har både inomhus- och utomhusakvarier och våg-mesokosmer. Också Forststyrelsen, som verkar i skärgårdscentret, har marinbiologiska aktiviteter på stationen.