Östersjön är globalt sett ett exceptionellt hav

Det är grunt och har brackvatten med låg salthalt, vilket kraftigt påverkar både dess artsammansättningen och tillstånd. Under 2000-talet har Östersjöns tillstånd hållits mer eller mindre stabilt – även om en förbättring av läget skulle vara viktig för bevarandet av dess unika artsammansättning och livsmiljöer. Vi måste också i god tid förbereda oss på de förändringar klimatförändringen kan medföra.