Tumlaren visar sig några gånger per år

Tumlaren är den enda tandval som årligen visar sig vid Finlands kuster. De tumlare som besöker oss kommer från populationen i Östersjöns huvudbassäng.


För att se en tumlare måste du ha tur

Tumlaren (Phocoena phocoena) är en av världens minsta tandvalar. Vuxna honor är cirka 160 cm långa och väger ungefär 60 kg. Hanarna är i allmänhet mindre, cirka 145 cm långa, och väger omkring 50 kg.

Tumlaren är kort och knubbig. Huvudet är litet och saknar den långa nosen som är typisk för delfinerna. Färgen varierar från mörkgrå till nästan svart, sidorna är ljusare grå och magen är vit. Från mungiporna till bröstfenorna löper en smal mörk rand. Ryggfenan är låg, triangelformad och lite krökt på baksidan. 

Att se en tumlare är inte lätt, särskilt om det finns vågor till sjöss. Normalt uppfattar man bara tumlarens snabba besök vid ytan, då den visar en del av ryggen och ryggfenan. Huvudet och stjärten syns nästan aldrig. Undantagsvis, när havet är helt lugnt, kan man se den ligga och vila på vattenytan.

Tumlare rör sig i allmänhet ensamma eller i små flockar på några individer. De söker sig inte till människor eller båtar såsom delfinerna, och är därför så svåra att få syn på.

Tumlaren äter mest fisk

Tumlaren är en opportunist som äter den föda den lättast får tag på. Därför varierar både dess viktigaste byten och dietens sammansättning på olika fiskarter kraftigt i olika delar av utbredningsområdet. Hos oss lever den huvudsakligen på strömming och skarpsill.

Tumlare vid ytan
Tumlaren är en sällsynt syn i Finland.

Populationen i Östersjöns huvudbassäng akut hotad

Globalt sett klassificeras tumlaren som en livskraftig art. I Östersjön kraschade populationen redan före 1900-talet på grund av jakt och miljögifter. En annan viktig orsak är att tumlare ofta dör som bifångst i fiskeredskap. Efter kraschen har östersjötumlarna aldrig repat sig.

Idag klassificeras tumlarbeståndet i Östersjöns huvudbäcken som akut hotat. Ett internationellt projekt, SAMBAH, samlade under fyra år in akustiska observationer av tumlare och bedömde populationens storlek till endast cirka 450 djur.

SAMBAH-projektet genomförde akustiska kartering av tumlare i Finlands sydvästra havsområden under perioden november-april. De flesta visuella observationer görs
under sommaren, när människor rör sig till havs. Tumlaren är alltså en sällsynt, men
regelbunden gäst i Finlands havsområden. 

Det mest betydande hotet mot tumlarens överlevnad i Östersjön beräknas vara bifångsten av fisket särskilt i södra Östersjön. I de finska havsområdena är det extremt sällsynt att tumlare dör som bifångst. I december 2018 fastnade en tumlare i ett fiskenät i Nagu. Det förmodligen mest effektiva sättet för att återuppliva tumlarbeståndet är att begränsa skadliga fiskemetoder i de områden där tumlare förkommer regelbundet.

Tumlarna i Östersjön hotas också av miljögifter som anrikas i fettvävnaden och av bullret från fartygstrafiken. Bestämmelser om skydd av tumlare finns inskrivna i flera internationella fördrag och förordningar och även i finsk nationell lagstiftning.