Aktiv uppföljning av sjötrafiken

Uppföljningen av fartygstrafiken på haven görs med hjälp av systemet AIS (Automatic Identification System), det vill säga utrustning som är avsedd för identifiering och positionering av fartyg. Systemets funktion baserar sig på transpondrar som finns monterade på fartygen. Transpondrarna skickar automatiskt och kontinuerligt ut positions- och identifikationsuppgifter. Informationen skickas på radiofrekvenser, som på global nivå är reserverade för detta syfte.


Information från radiosignalerna kan fritt tas emot av andra fartyg och kuststater. Med hjälp av dem kan man även mycket noggrant följa rörelserna för de fartyg som är inom radioräckvidd.

Fartygstrafikens situation kan följas i realtid

Situationsbilden för fartygstrafiken på de havsområden som finns nära Finland (Finska viken, Bottniska viken, Ålands hav och Norra Östersjön) och på de inre vattenvägarna kan följas i realtid i de karttjänster som baserar sig på AIS-fartygsdata.

Datamaterialet om fartygstrafiken i tjänsten Aluskartta.com baserar sig på Traffic Management Finlands tjänst Digitraffic. Kartan kan zoomas in och genom att klicka på ikonen som föreställer ett fartyg får man fram ytterligare information om fartyget i fråga. Olika fartygstyper har olikfärgade ikoner och förklaringarna till dem finns nere i kartans högra hörn.

Den globala situationen när det gäller fartygstrafiken kan följas bl.a. via webbplatsen MarineTraffic. Där syns även trafiken med lustjakter och fiskefartyg.