Kustens viktiga arter

Viktiga upprätthållare av mångformigheten är nyckelarter, som formar livsmiljöer för andra arter eller på andra sätt möjliggör existensen av andra arter. Nyckelarterna är viktiga för alla andra organismer i Östersjön. Försvinner de, innebär det att även andra organismer riskerar att försvinna.


Blåstång

Jag är blåstången, Östersjöns brunalg. När vattnet är tillräckligt klart får jag hyggligt med ljus. Om det också finns tillräckligt med salt, så växer jag och frodas på klipp- och stenbottnar längs Östersjöns kust. Jag fäster på stenar och klippor. Jag ser lite ut som en växt, men jag är ingen växt! Jag har ingen tydlig stjälk, inga blad och inte heller någon rot utan jag upptar näringsämnen direkt från vattnet!

Det är rätt så livligt bland mina ruskor! För många organismer är jag livsviktig. Bland mina ruskor hittar de mat och får skydd. Jag kallas inte Östersjöns nyckelart i onödan! Det bjuder jag på, jag tycker om kompisar och välkomnar fiskyngel, märlkräftor, vanliga tånggråsuggor och snäckor i mitt hem.

Men… detta system fungerar inte om det finns för mycket näringsämnen i vattnet. Trådalgerna och mikroalgerna rafsar åt sig näringsämnena och de rackarna täcker även mig så att jag knappt ser något ljus mer. Det tar ju ner på stämningen och gissa vem det går illa för till slut? Nå för mig, och för alla fiskynglen och för mina andra roliga kompisar!

Blåstång i Bottenhavet.

Läs mer om blåstången! 

Blåmussla

Vi blåmusslor tycker att stämningen är bäst när man är tillsammans! Vi trivs på steniga botten. Här är det roligt att med rören filtrera mat som duggar över oss. Vi är inte lata precis, ensam filtrerar jag en fantastisk mängd Östersjövatten! Effektiviteten har också dåliga sidor: eftersom det hamnar allt möjligt i vattnet som inte hör dit. Jag får huvudvärk redan vid blotta tanken av att tvingas filtrera värkmedicin och jag har inte ens huvudvärk, alltså före det... jag har ju inte ens något huvud och inte heller någon svans... Men det är nog ett större problem för dem som stoppar oss i munnen, som de rackarns ejdrarna!

En vägg av blåmusslor i Skärgårdshavet.

Bekanta dig med musslornas liv! 

Bandtång

Det är jag som är bandtång, Östersjöns egen gräsmatta. Jag är alltså en växt, sjögräs, och jag trivs särskilt på sandiga botten. Jag bildar vidsträckta undervattensängar och de om något är viktiga livsplatser för många arter! I synnerhet söta fiskyngel och snäckor samt små räkor trivs i skyddet av min gräsmatta. Om du är riktigt uppmärksam kan det hända att du när du snorklar får syn på sjöhästens släktingar, mindre havsnål och kantnål mellan mina böljande stjälkar. De först är vackra och exotiska filurer!

Bandtång i Hangö.

Bekanta dig närmare med bandtång!