Parametrar för övervakning av Östersjön

Handelsfartyg övervakar Östersjöns tillstånd genom många olika variabler. På den här sidan hittar du de senaste observationerna på temperatur, salthalt, alger och grumlighet. Kolla in våra uppdaterade dagliga resultat!


Temperatur

Handelsfartygens temperaturobservationer under den senaste veckan mellan Helsingfors och Travemünde. Det aktuella läget för fartyget som gör mätningarna på kartan och den senaste observationen. Färgens rutt indikerar vattentemperaturen under resan.

Temperaturen uppmätt av Finnmaid-fartyget längs rutten enligt longitud.
Temperaturen uppmätt av Silja Serenade-fartyget längs rutten enligt longitud.

Salthalt

Handelsfartygens salthaltsobservationer under den senaste veckan mellan Helsingfors och Travemünde. Det aktuella läget för fartyget som gör mätningarna på kartan och den senaste observationen, färgens rutt indikerar ytvattnets salthalt under resan.

Salthalt uppmätt av Finnmaid-fartyget längs rutten enligt longitud.
Salthalt uppmätt av Silja Serenade-fartyget längs rutten enligt longitud.

Mängden alger

Handelsfartygens uppmätta halter av klorofyll-a (mängden alger) under den senaste veckan mellan Helsingfors och Travemünde. Det aktuella läget för fartyget som gör mätningarna på kartan och den senaste observationen, färgens rutt indikerar halten av klorofyll-a under resan. 

Mängden alger (halten av klorofyll-a) uppmätt av Finnmaid-fartyget längs rutten enligt longitud.
Mängden alger (halten av klorofyll-a) uppmätt av Silja Serenade-fartyget längs rutten enligt longitud.

Mängden blågröna alger

Handelsfartygens uppmätta mängd av blågröna alger under den senaste veckan mellan Helsingfors och Travemünde. Det aktuella läget för fartyget som gör mätningarna på kartan och den senaste observationen, färgens rutt indikerar fykocyaninhalten under resan. 

Mängden blågröna alger (fykocyaninhalten) uppmätt av Finnmaid-fartyget längs rutten enligt longitud.
Mängden blågröna alger (fykocyaninhalten) uppmätt av Silja Serenade-fartyget längs rutten enligt longitud.

Grumlighet

Handelsfartygens uppmätta grumlighet under den senaste veckan mellan Helsingfors och Travemünde. Det aktuella läget för fartyget som gör mätningarna på kartan och den senaste observationen, färgens rutt indikerar grumligheten under resan. 

Grumlighet uppmätt av Finnmaid-fartyget längs rutten enligt longitud.
Grumlighet uppmätt av Silja Serenade-fartyget längs rutten enligt longitud.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med JERICO-RI, forskningsinfrastrukturen för europeiska kusthav (Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory).