Tillgänglighetsutlåtande

Utarbetat 23.3.2019

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Itämeri.fi som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE).

Webbplatsen följer EU:s tillgänglighetsdirektiv (2016/2102) och lagen om digitala tjänster (306/2019). Syftet med lagstiftningen är att främja jämställdhet mellan människor i det digitala samhället och att harmonisera kraven på tillgänglighet. Arbetet för att uppfylla tillgänglighetskraven pågår och SYKE arbetar för att säkerställa webbplatsens tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus

Vi har utvärderat tillgängligheten av webbplatsen enligt WCAG 2.1 AA-kraven. Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Följande funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av lagstiftningen om tillgänglighet:

 • PDF, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade före 23.9.2018
 • ljud och video publicerad före 23.9.2018
 • webbkartor och karttjänster
 • innehåll från tredje part som inte finansieras eller utvecklas och övervakas av SYKE

Vissa av webbplatsens funktioner kommer inte att vara tillgängliga utan betydande ändringar och kostnader. Med tanke på det relativt begränsade behovet för handikappade personer att använda dessa funktioner samt SYKE:s begränsade resurser har vi uppskattat att uppfyllandet av tillgänglighetskraven för närvarande skulle utgöra en orimlig börda för SYKE. Följaktligen undantas följande aktiviteter tillfälligt från den orimliga bördan enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet:

 • att ange fotografens namn på bilden
 • Östersjön numätare 
 • automatiskt uppdaterade grafer 
 • handritade bilder
 • bildrutor
 • PDF, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade efter 23.9.2018
 • en del av infografierna
 • meriaineistot.fi och merihavainnot.fi som ingår i avsnittet Datatjänster samt andra karttjänster i avsnittet.

Från och med nu kommer vi noggrannare att uppmärksamma dessa brister. När vi publicerar nytt innehåll på vår webbplats strävar vi till att göra det tillgängligt.

Om du vill tillhandahålla information eller tjänster som är otillgängliga på webbplatsen på ett alternativt sätt, kan du skicka e-post till vår adress saavutettavuus@ymparisto.fi.

Kontaktuppgifter och feedback om webbplatsens tillgänglighet

Finlands miljöcentral (SYKE) Ladugårdsbågen 11,00790 Helsingfors.

e-post: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Tel. 0295 252 001

Hos SYKE hanteras tillgänglighetsproblem och feedback främst av avdelningarna: administrativa tjänster och kommunikationstjänster. Du har rätt att ge oss feedback om tillgången till vår webbplats. Vi är mycket tacksamma för alla kommentarer, frågor och förslag till förbättringar eftersom vi vill göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. I tillgänglighetsfrågor kan du kontakta oss på saavutettavuus@ymparisto.fi

Du har också rätt att lämna in en begäran om förtydligande eller klagomål om tillgänglighet till tillsynsmyndigheten ifall du får ett otillfredsställande svar från oss. Mer information och instruktioner finns på myndighetens webbplats tillgänglighetskrav.fi