Åbo Akademin Ympäristö- ja meribiologia tekee laaja-alaista tutkimusta

Åbo Akademin Ympäristö- ja meribiologia YMB (Miljö- och marinbiologi) tekee laaja-alaista meren biologisen monimuotoisuuden tutkimusta. Tutkimusaiheisiin kuuluvat muun muassa merialuesuunnittelu ja -mallinnus, ravintoverkkoekologia ja troofinen energiansiirto, kasvi- ja eläinyhteisön ekologia, käyttäytymisekologia ja planktongenomiikka.


Åbo Akademi tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten meriympäristön ja merenkulun hallinto- ja politiikkaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyö sisältää muun muassa tiedon ja asiantuntemuksen jakamista ja tiedepohjaista ympäristöneuvontaa.

Korkeatasoista kokeellista osaamista

Ympäristö- ja meribiologia on tunnettu kokeellisesta osaamisestaan. Se on keskittynyt rannikkoalueiden ekologisen tilan tutkimukseen pitkälle kehittyneiden kenttä- ja akvaariokokeiden sekä mikro- ja mesokosmimallien, eli elinympäristöä imitoivien laitteiden, kautta.

Kokeellinen tutkimus tehdään Husön biologisella asemalla (Husö Biologiska Station) Ahvenanmaalla sekä Skärgårdscentrum Korpoströmissä Saaristomeren kansallispuistossa ja Saaristomeren biosfäärialueella.

Ympäristö- ja meribiologialla on laboratoriotilat näytteiden valmistelua varten Turun kampuksella sekä pääsy Turun biotekniikkakeskukseen, jossa on tutkimukseen tarvittavia laitteita ja osaamista.

Ympäristö- ja meribiologia tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä

Ympäristö- ja meribiologialla on laaja kansainvälinen hankesalkku. Siihen kuuluvat kaksi Horizon 2020 -hanketta, kolme Itämeren BONUS-hanketta, Nordic Center -ilmastonmuutoksen meriekosysteemejä ja -resursseja koskeva tutkimus, neljä maailmanlaajuista merentutkimusverkostoa, Suomen merentutkimusinfrastruktuuri FINMARI ja Åbo Akademin jatko-opiskelijaverkosto ”Functional Marine Biodiversity”.

Tutkimusteema "The Sea" on monitieteinen tutkimusalue

Monitieteellinen tutkimusteema "The Sea" on Åbo Akademin keskeinen strateginen tutkimusalue. Se syntyi merentutkimuksen jatkuvan kehittämisen sekä bio-, ympäristö- ja sosiaalitieteiden ja poliittisten tieteiden vahvan kehittämisstrategia-aseman myötä. Suomen Akatemia on myöntänyt sille tunnustusta ja taloudellista tukea vuodesta 2017 lähtien.

The Sea -tutkimusteemaa hallinnoidaan yhdessä Turun yliopiston kanssa. Se luo vahvan osaamiskeskuksen ja yhteisön monitieteiselle merentutkimukselle. Sen tarkoituksena on tarjota ratkaisuja, jotka mahdollistavat nykyaikaisten, kestävän kehityksen yhteiskunnan ja meriekosysteemin rinnakkaiselon.