Meren näkösyvyyttä mitataan säännöllisesti

Näkösyvyys kuvastaa sitä, kuinka syvälle vedessä näkee veden pinnalta katsottaessa. Veteen sekoittuneet hiukkaset vähentävät veden läpikuultavuutta ja pienentävät näkösyvyyttä.


Näkösyvyyttä mitataan laskemalla valkoinen, läpimitaltaan 25 cm:n kokoinen pyöreä levy hitaasti kohti pohjaa. Näkösyvyys on se syvyys, jossa levy katoaa näkyvistä.

Avomerellä näkösyvyys on kesällä tyypillisesti 3–6 metriä. Talvella, kun levää on vähän, mitataan jopa yli 10 metrin näkösyvyyksiä. Ulkomerellä näkösyvyyteen vaikuttaa erityisesti levämäärä.

Rannikkovesissä näkösyvyyteen vaikuttavat jokivedet ja tuulet. Jokisuissa näkösyvyys voi olla pienimmillään vain muutamia kymmeniä senttimetrejä. Kovilla tuulilla näkösyvyys pienenee, kun veteen sekoittuu merenpohjan mutaa ja savea.

Tutustu Itämeren näkösyvyyden pitkiin trendeihin ja vuodenaikaiseen vaihteluun!