Itämeri on merentutkijoiden todellinen aarre

Tutkimuksista paljastuu jatkuvasti uutta tietoa meren ainutlaatuisista olosuhteista, mutta toisaalta myös sitä kuormittavista tekijöistä. Suomessa merentutkimusta edistää laaja tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkosto. Sen tavoitteena on elävä ja hyvinvoiva Itämeri.


Itämerta tutkitaan, koska meri on meille tärkeä. Tutkimustieto auttaa suojelemaan merta ja käyttämään sen luonnonvaroja kestävästi. Tutkimuksen avulla opimme ymmärtämään ihmisen ja meren vuorovaikutusta ja kehittämään sitä. Sekä meri että ihminen hyötyvät.

Yhteiskunnassa tehdään monenlaisia mereen liittyviä päätöksiä. Niitä tehdään niin politiikassa kuin taloudessakin – ja yhtä lailla muun muassa merenkulun, kulttuurin ja merensuojelun saroilla. Merentutkimus tuottaa tietoja kaikkien näiden päätösten tueksi. Kun eri tavoitteet sovitetaan yhteen, saadaan ihmisen ja Itämeren monipuolinen suhde kestävälle pohjalle.

Tutkimustietoa tarvitaan politiikkaan ja moneen muuhun

Itämerta tutkitaan monesta näkökulmasta. Osa tutkimuksesta keskittyy meriluontoon ja sen muutoksiin. Toisaalla tutkitaan meren käyttöä tai merellistä kulttuuriperintöä. Tutkimuksella etsitään myös keinoja pitää yllä ja parantaa Itämeren tilaa.

Tutkimuksista saatujen tietojen pohjalta voidaan laatia merta ja sen käyttöä koskevia arvioita ja ennusteita. Niitä tarvitaan, kun valmistellaan meripolitiikkaa ja mietitään sen toteuttamistapoja.

Merta tutkitaan myös yhteiskuntatieteiden ja taloustieteen menetelmillä. Näissä tutkimuksissa arvioidaan meren merkitystä ja sen tarjoamia hyötyjä ihmiselle. Hyödyt avautuvat niin sanottujen ekosysteemipalveluiden kautta.

Merentutkimus yhdistää ja antaa kokonaisnäkemyksen

Merentutkimus yhdistää eri tutkimusaloja ja tutkimuslaitoksia. Yhteistyö kannattaa, koska tutkimus on työlästä ja tutkimuskohteet ovat usein vaikeissa paikoissa. Esimerkiksi merentutkimusalus Arandalla ahertavat rinta rinnan eri alojen tutkijat ympäri vuoden: vesikemistit, ilmastotutkijat, meribiologit ja merigeologit. Jokainen tutkimus tuottaa omalta osaltaan tärkeää tietoa meren suojelulle ja käytölle.

Yhteistyön suomalaista huippua edustaa Finmari-yhteenliittymä. Se kokoaa eri alojen ja laitosten tutkijat yhteen kehittämään ja koordinoimaan merentutkimusta.

Itämeri on kansainvälinen meri. Suomalaistutkijat toimivatkin aktiivisesti merentutkimuksen ja -suojelun kansainvälisillä areenoilla. Näissä yhteyksissä Suomen tavoite on lisätä meriä koskevaa tieteellistä tietoa ja ymmärrystä.