Saavutettavuusseloste

Laadittu 23.3.2019

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämää Itämeri.fi -sivustoa.

Sivustoon sovelletaan EU:n saavutettavuusdirektiiviä (2016/2102) sekä lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Lainsäädännön tavoitteena on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaistaa saavutettavuuden vaatimuksia. Työ saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi on parhaillaan käynnissä ja SYKE pyrkii takaamaan sivuston saavutettavuuden.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä

Olemme arvioineet sivuston WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin:

 • ennen 23.9.2018 julkaistut pdf, Word, Excel ja PowerPoint –tiedostot
 • ennen 23.9.2018 julkaistu audio ja video
 • verkkokartat ja karttapalvelut
 • kolmannen osapuolen sisältö, jota SYKE ei rahoita tai kehitä ja valvo

Osaa sivuston toiminnoista ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä muutostöitä ja kustannuksia. Ottaen huomioon vammaisten henkilöiden melko vähäisen tarpeen käyttää kyseisiä toimintoja sekä SYKEn rajalliset resurssit olemme arvioineet, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaisi tällä hetkellä SYKElle kohtuuttomaan rasitteen. Näin ollen seuraaviin toimintoihin sovelletaan tilapäisesti saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta:

 • kuvaajan nimen mainitseminen kuvan päällä
 • Itämeri nyt mittarit 
 • päivittyvät graafit, jotka sisältävät muuttuvaa tietoa
 • käsin piirrettyjen kuvien kontrasti
 • kuvalaatikot 
 • 23.9.2018 jälkeen julkaistut pdf, Word, Excel ja PowerPoint –tiedostot
 • Osa infograafeista
 • Datapalvelutosion sisältämät meriaineistot.fi ja merihavainnot.fi sekä muut osion karttapalvelut.

Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Laittaessamme uusia sisältöjä sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia.

Mikäli haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Yhteystiedot ja palautteen antaminen sivuston saavutettavuudesta

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Latokartanonkaari 11 00790 Helsinki Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi Puh. 0295 252 001

SYKEssä saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.