Palvelukuvaus

Itämeri.fi on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä verkkopalvelu.

Itämeri.fi on Suomen meritietoportaali, joka tarjoaa tietoa Itämerestä sekä kokoaa yhteen Suomen meritietoa tuottavien hallinnonalojen keskeisten laitosten meriaineistot ja -palvelut. Palvelua kehitettäessä on hyödynnetty vuosikymmenien aikana kerättyjä tietoja ja aineistoja Itämerestä ja tuotu ne vapaasti kaikkien saataville. Itämeri.fi takaa suomalaisen meritiedon ja merellisten aineistojen löydettävyyden ja saatavuuden.

Sivusto on tuotettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukemana hankkeena vuosien 2017-2020 aikana. Mukana meritietoa tuottamassa ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä (rannikkomaakuntien liitot) ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Palvelun sisältö ja erillispalvelut

Itämeri.fi koostuu osioista, jotka painottuvat meren eri aloihin kuten Itämeren luontoon, ihmisen vaikutukseen, tutkimukseen ja vapaa-ajan viettoon. Itämeri nyt esittää reaaliaikaista tietoa meren olosuhteista sekä meriaiheisia uutisia. Kuvapankki tarjoaa ei-kaupalliseen käyttöön satoja valokuvia Itämerestä, niin pinnan alta kuin päältä käyttöoikeudet huomioiden.

Itämeri.fi:n datapalvelut kokoaa suomalaisten meritietoa tuottavien laitosten aineistopalvelut, sekä tarjoaa latauspalveluja avoimien merellisten aineistojen hyödyntämiseen. Meritiedon haku- ja latauspalvelut tarjoavat asiantuntijoille, opiskelijoille ja tutkijoille yhden luukun periaatteella pääsyn Suomessa tuotettuihin merellisiin paikkatieto- ja tutkimusaineistoihin. Merihavainnot.fi-palvelusta voi hakea ja ladata meren tilaan ja ominaisuuksiin liittyviä havaintoaineistoja ja aikasarjoja. Meriaineistot.fi-palvelusta voi ladata käyttöönsä eri laitoksissa tuotettuja avoimia paikkatieto- ja tutkimusaineistoja sekä katsella niitä kartalla.

Opi ja tutki -kokonaisuus tarjoaa tietoa ja opetusmateriaaleja merellisen ympäristökasvatuksen tueksi. Se sisältää tietokokonaisuuden, jonka kautta oppilaat voivat tutustua erilaisiin Itämereen liittyviin teemoihin. Opetusmateriaalit-osio kokoaa yhteen eri tahojen tuottamat mereen liittyvät opetukseen soveltuvat materiaalit, joita voi ladata tunneille tai itsenäisesti käytettäväksi.

Verkkopalvelua julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi (östersjön.fi), kesällä 2020 myös englanniksi (marinefinland.fi).

Palvelun yhteydessä kehitetty, mobiilikäyttöön optimoitu meriopas.fi palvelee erityisesti merellä liikkujia ja mahdollistaa merellisen tiedon ja aineistojen hyödyntämisen myös maastossa. Se on julkaistu 2019 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Haku

Sivuston haku on sivun yläreunassa. Haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön ja hakutuloksia voi suodattaa sisältöjen tyypin mukaan. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Selaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivuston ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Verkkopalvelu tarjoaa ajankohtaisia uutisia RSS-syötteinä.

Tekijänoikeudet

Itämeri.fi:hin voi linkittää vapaasti ja sen sisältämää tekstiaineistoa voi hyödyntää hyvän tavan mukaisesti. Kuvapankin kuvamateriaaleja voi käyttää kunkin kuvan kohdalla mainittujen oikeuksien mukaisesti. Sivuston muun kuvamateriaalin käytöstä on sovittava erikseen Suomen ympäristökeskuksen kanssa: hanna.piepponen@ymparisto.fi. Itämeri.fi:n aineistoja käytettäessä tulee mainita lähde.

Tietosuoja ja evästeet

Suomen ympäristökeskus on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö ja käytön seuranta

Itämeri.fi:ssä käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Vastuu

Suomen ympäristökeskus sekä muut sivuston toteutuksesta vastanneet laitokset vastaavat verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä.

Suomen ympäristökeskus pyrkii tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa keskeytyksettä. Käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan eikä SYKE vastaa mistään palvelun käytön seurauksena syntyneestä vahingosta. Näin ollen SYKE ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, aineiston sisällön muuttamisesta tai palvelun ylläpidon lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.