Handla med omtanke och återvinn

Du kan jobba för Östersjöns bäste genom att sortera ditt avfall och genom att endast handla det du behöver. Korrekt sorterat skräp hamnar inte i havet utan används på nytt.


Kasta inte matrester och avfall i toaletten

 • Toaletten är ingen soptunna. Häll inget annat än det du själv producerar (+ lite toalettpapper) i den. Resten av avfallet läggs i andra kärl.
 • Lär dig lite avloppsetikett

 Ett mjukisdjur sitter på toaletten.

 

Sortera och återvinn ditt avfall

 • För alla användbara saker du inte längre behöver till återvinningscentralen eller leta upp nya hem åt dem, t.ex. via sociala medier
 • Sortera plast, metall, kartong, papper, kläder och glas i rätt insamlingskärl
 • För använda batterier och lampor tillbaka till elaffären
 • För pantflaskor och -burkar tillbaka till mataffären
 • För giftiga ämnen till avfallssorteringsstationen (kallas ”Sortti” i huvudstadsregionen) eller till bilen som samlar upp problemavfall
 • För gamla mediciner till apoteket
 • Ät upp din mat. Det som trots allt blir över går i komposten eller bioavfallskärlet.
 • Ladda ner HRM:s avfallsguide -appen (på finska) eller besök HRM:s avfallsguide
 • Sorteringstips och material för skolor (på finska)

Undvik onödiga kemikalier

 • Ta reda på vilka tvätt- och rengöringsmedel din familj verkligen behöver. Köp inga andra.
 • Undvik onödiga hygienprodukter och kosmetika; kontrollera att de du använder inte innehåller plast, till exempel via den här gratisappen: Cosmethics
 • Välj alltid miljömärkta produkter.
 • Fosfatfria tvättmedel som tallsåpa och ättika är miljövänliga rengöringsmedel.

Vad händer med ditt avloppsvatten?

 • I städer leds avloppsvattnet till ett reningsverk. Ställ krav på att reningen fungerar så bra som möjligt!

 • Om du bor i ett hus som inte är anslutet till kommunens avloppsnät måste du och din familj se till att ert avloppsvatten behandlas på bästa sätt. Läs mer om glesbyggelsens avloppsvattensystem.

Odla ekologiskt

 • Gödsla inte för mycket i trädgården
 • Använd naturgödsel istället för konstgödsel
 • Undvik kemiska bekämpningsmedel
 • Se till att näringsämnen och bekämpningsmedel från din trädgård inte rinner ut i vattendragen i omgivningen.